En iyi Tarafı hentbol kuponu nasil olusturulur

§imdi taa kulagimin dibine sokulmu§, duyulur duyulmaz bir sesle, kendine de carlamak istemedigi bir sesle sermaye§uyor:

Kamer§en kollarimin arasinda dansederken bayiliverirse ya? Evet da, Ye§ilgam’in o umutsuz a§k simgesi kizlarinin dublaj sesiyle, benim igin artik sessiz saadet §u an’m hatirasini olunceye kadar kalbimde saklamaktan ibaret bulunmaktadir, derse? Derse, ben bile ya§i gegmi§ muzdarip a§ik rolunu oynar, o rolun dublaj sesiyle: AaaaghhL Dogacak ilk gocugunuz kişi olursa, ona benim adimi koyunuz, koyunuz ki bu gocuk, ba§lamadan nihayete aziz bahtsız saadetimizin istiraplarla kırcı §u menhus dunya ortasinda tek §ahidi olarak ya§asin, aaaghh!

“Nerdeyse dugun pastasi kesilecek, sen hala aile masasini §ereflendirmedin azizim!” Ve omzuma sevgi gosterisi bir yumruk:

Zor albay, bir suredir yine gozumun onunde. Belki uzun bir suredir ben burdan uzakla§mayi, yeni baştan Tezel’in yaninda olmayi kurdugum igin, her ko§e bucakta biten Erturk’e takiliyor gozlerim. Dugunun duzeninden mesul girpinmalarina, ko§u§malarina âdeta yeni bir gorev eklemi§. Gozunu Tezel’e takmi§. Evet da bana oyle geliyor. Tezel’i yalniz yakalayabilmek igin bir firsat kolladigini saniyorum. Yildiz, az once kayinvalideme uzun uzun Cincinatti’den mevrut Ayten halasini, onlarin yeni evet§amina deggin bir §eyleri anlatirken, Tuncer bile bana, alninda bilcümle o arak gigsimasi: “Kursunuze gene donebildiniz mi hocam?” niteleyerek sorarken -namına ne yanit verdigimi bilmiyorum-, Erturk’un elinde, tepsilerde dola§tirilanlardan gok daha kıpkızıl renkli -herhalde esen cins- bir çamçak viskiyle Tezel’in yanina ko§tugunu dahi gormu§tum.

Butun mitinglerimizde, boykotlarimizda Ahmet’i omuzba§imda gorurum. Elimi sikmak istemi§ti bir kez, aptal gekmi§tim. Bana elini uzattigini evet arkada§larim gordulerse, sanarak de gok korkmu§tum. Elimi sikacak derece yakinim oldugunu bilmelerini istemezdim. Ali Mahir’nin en koyu yarasina, o aciya alakasız eğleşmek ise hig elimde degildi.

“Ben dogrusu, en gok nerden bulacagini kaygı ettim lakin, kendisini kagakgi filan sanmayayim sanarak olacak, daha ben sorgusuz sualsiz alni agik hesabini verdi.

Bunun igin babamla gati§mamam, evle kusmemem icap. Ercan’la da Pub’a gitmem. Amma evle gati§iyorum, Ercan’la da higbir yere gitmiyorum i§te. igerdekilere yardim kılmak istemedigim sonucu gikiyor.

Bilse, elan da ileri giderdi Tezel: Bir ogrencinle bir kezcik yativerdin diyerek kendin de (ahlakgilarimiz dü yil ancak di§lerini sikabildiler) universitedeki kursunden kovulmazdm ustelik.

Ahmet’e bu sarho§ halinde ve kendim de pek ayik olmayarak blog adresi ‘Sen kendini kurtar aslanim’ demem §u an gok gulung kagacak. linke git Kotu bir gorba bu. Burnumu tikasam, gozumu yumsam da, yenilip yutulamayacak bir gorba.

Boykot devrimciligi deklerasyon devrimciliginden ote bir §ey olmali. Sonra ben gene ayrilacagim Omer abiden. Gene bu arkada§larimla kalacagim.

Lazım havaalanina indigimiz bugün, gerekse kampta bizlere yeni uniforma ve gama§ir verdikleri hengâm da Amerikalı subaylari kendi dertlerine du§mu§lerdi. Yikanip giyinip hazir oldugumuz devran baktim ki, bir anda kâffesi de ortadan kaybolmu§lar. Kendilerini §ehre goturecek taksileri bukadar gabuk nereden bulmu§lardi? Ka§la goz arasi ne hin dalivermi§lerdi Tokyo’nun gobegine? Kampin kapisinda uzun kuyruklu Amerikan bezi arabalarinda kimler beklemekteydi sava§ arkada§larimi? Benim bekleyen kimsem yoktu. §ehirde bildigim bir bucak bile yoktu. Oteki subaylardan higbiri, bizi §ehre goturecek otobusun kalkmasini beklememi§ti. Askeri otobus beni yegâne ba§ima getirip o esrarli yüksek §ehrin orantı alegori birakinca, bir dortyol agzinda ormanda kaybolmu§ bir gocuk kabil kalakalmi§tim. Mahzunla§mi§, ayrıca ne dolma soyleyeyim, ate§ altinda korkmayan ben, burada bir korkuya kapilmi§tim.

i§in kotusu, Aysel hakli. Oyle evet, bunlar duvarlarini Bitaraf Kadin Ressamlari’nin manzara resimleriyle suslemeye, kirazlarin gigek agtigi dev panolari igki ko§elerinin arkasina do§emeye ba§lamadilar mi goktan? Mujgan, unlulerin ressamina kendisini gok guzelle§tiren bir portresini yaptirmadi mi daha ta kag yil oncelerde? Bale, opera gecelerine gitmiyorlar mi?

Almayacagim. Her §eyden yekten kopmanin dayanıklı amelî olmadigini goruyorsun degil mi Tezel? Bir yere girince, en azindan ustune ba§ina oranin kokusunun sinecegini?

Yolun sagindaki hareketsiz katli, bahgeli konut gozlerime tanidik geliyor. Tam boyle bir lüp kar§isinda durmu§tuk. Dort katli falan bir yapiydi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *